Dr n. med. Marcin Błaż

Jestem lekarzem, specjalistą w dziedzinie Radiologii i Diagnostyki Obrazowej.

Od 2007 roku Pracuję w I Zakładzie Radiologii Klinicznej UCK WUM, od 2012 roku jako lekarz specjalista, w roku 2013 uzyskałem stopień doktora nauk medycznych. Jestem też etatowym pracownikiem Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, zatrudnionym na stanowisku adiunkta dydaktycznego. Jestem autorem/współautorem prac publikowanych w polskich i zagranicznych czasopismach/periodykach medycznych.

Wykonuję po co najmniej kilka tysięcy rocznie badań USG licznych okolic ciała, współpracując z kilkoma ośrodkami w Warszawie i w Województwie Mazowieckim.

Uczestniczę jako słuchacz i czasami wykładowca w krajowych i zagranicznych zjazdach i konferencjach poświęconym radiologii i diagnostyce obrazowej.

Dr n. med. Marcin Błaż