Leczenie migreny w Klinice Supradent

migrena

Migrena to więcej niż ból głowy. Towarzyszy jej szereg symptomów dodatkowych takich jak: nadmierna wrażliwość na światło, dźwięki ,zapachy, często utrata zdolności mowy a także uczucie odrętwienia i niewładów. Sporadycznie zdarzają się również zaburzenia świadomości.

Bóle migrenowe uniemożliwiają normalną pracę i funkcjonowanie w społeczeństwie.

Doktor Paweł Fudali odbył serię szkoleń w Berlinie u profesora Thomasa Muehlbergera w kierunku diagnozowania migren. Doktor jest jedynym lekarzem w Polsce, który pozostaje w ścisłej współpracy z profesorem Muehlbergerem oraz Migraine Surgery Centre.

Profesor Thomas Muehlberger jest światowej sławy chirurgiem, który od 25 lat z powodzeniem leczy migreny autorską metodą chirurgiczną jednakże tego typu operacja pomaga około połowie pacjentów.

Aby zakwalifikować pacjentów do zabiegów, poddani są oni obszernemu programowi diagnostycznemu. Wszystko po to aby ustalić czy operacja przyniesie oczekiwany skutek.

Program diagnostyczny leczenie migreny obejmuje 3 kroki:

  1. kwestionariusz – pacjenci zainteresowani leczeniem będą proszeni o wypełnienie kompleksowego kwestionariusza, który zawiera pytania o stan zdrowia, objawy migreny, cechy kliniczne, możliwe czynniki wywołujące migrenę i częstość napadów, a także przegląd wszystkich leków i terapii, którym pacjent poddawał się do chwili obecnej.

 

  1. szczegółowa konsultacja lekarska – po wypełnieniu kwestionariusza przez pacjenta lekarz przeprowadza z nim wywiad, w którym ustala, czy pacjent cierpi na migrenę i jeśli tak, to na jaki jej rodzaj. Następnie lekarz i pacjent tworzą kompleksowy obraz cech migreny pacjenta.

 

  1. próba toksyny botulinowej – test z toksyną botulinową skutecznie symuluje trwałe skutki zabiegu chirurgicznego, a w związku z tym określa, czy pacjent nadaje się, by przejść operację na migrenę, czy nie. Lekarz wstrzykuje toksynę botulinową typu A w okolice bólu czyli na czole , skroni i w pewnych wypadkach z tyłu głowy. Powoduje to rozluźnienie mięśni i symuluje efekt operacji.

W celu monitorowania powodzenia próby botulinowej pacjent jest proszony o prowadzenie dziennika bólu i objawów migreny przez osiem tygodni. Jeśli napady migreny w tym okresie zdarzają się dużo rzadziej i są mniej intensywne, oznacza że zabieg zakończy się powodzeniem. Pacjent zostaje skierowany na zabieg do profesora Thomasa Muehlbergera.

Paweł Fudali

Doktor Fudali w klinice Supradent zajmuje się całym programem diagnostycznym, który ma za zadanie zakwalifikowanie do zabiegu wykonywanego przez profesora Muehlbergera.

Zapraszamy do kontaktu z kliniką Supradent