Ekstrakcja zębów

Ekstrakcja zęba to inaczej usunięcie zęba, którego stomatolog w żaden sposób nie może uratować, albo jego obecność w jamie ustnej pacjenta koliduje z zaplanowanym leczeniem protetycznym lub ortodontyczny. Jak przebiega zabieg ekstrakcji zębów?

Jak wygląda zabieg usunięcia zęba?

Usuwanie zęba, czyli jego ekstrakcja jest zabiegiem zaliczanym do zakresu chirurgii stomatologicznej. Polega to na usunięciu zęba z zębodołu, z wykorzystaniem przez stomatologa odpowiednich narzędzi. Złotą zasadą przy ekstrakcji, stosowaną również w naszej klinice Supradent w Warszawie, jest dokonanie usunięcia zęba tylko wtedy, gdy wyczerpano już lub nie ma możliwości zastosowania innych metod leczenia, które pozwoliłyby na jego uratowanie.

Za każdym razem usuwanie zębów powinno być poprzedzone wywiadem lekarski, który odpowie na pytanie, czy nie istnieją żadne przeciwwskazania do dokonania takiego zabiegu z zakresu chirurgii stomatologicznej.

Usuwanie zębów jest ostatecznością

Ekstrakcja zęba stałego w przeciwieństwie do ekstrakcji mleczaka, jest nieodwracalna. Oznacza to, że na miejscu usuniętego zęba nie wyrośnie kolejny, a opcją na uzupełnienie ubytku w uzębieniu będzie już tylko uzupełnienie protetyczne lub implant.

Stomatolog powinien uczynić wszystko, aby nie dopuścić do ekstrakcji zębów, choć czasami jest ona nieunikniona. Tak dzieje się wtedy, gdy ząb objęty jest zaawansowaną próchnicą, której nie da się wyleczyć, a dodatkowo mogłaby ona wywołać inne, groźne dla zdrowia pacjenta powikłania.

Innym wskazaniem do usunięcia zęba będą:

  • zapalenie miazgi zębowej – zwłaszcza w zębach mądrości,
  • zaawansowana próchnica uniemożliwiająca leczenie zęba i odbudowę protetyczną jego korony,
  • położenie zębów poza łukiem, o ile nie ma przy tym możliwości przeprowadzenia zadowalającego leczenia ortodontycznego,
  • martwica miazgi w zębach wielokorzeniowych z brakiem możliwości przeprowadzenia leczenia kanałowego,
  • nawracające ropnie przyzębne,
  • istnienie zębów zatrzymanych,
  • podłużne lub skośne złamanie korzenia zęba,
  • złamanie zęba wielokorzeniowego lub złamanie korony uniemożliwiające odbudowę protetyczną,
  • choroby zębów u osób chorych psychicznie, gdy nie ma możliwości przeprowadzenia leczenia.

Jak wygląda zabieg usunięcia zęba?

Ekstrakcja zębów zwykle jest planowanym zabiegiem, poprzedzonym wywiadem lekarskim oraz wykonaniem zdjęcia RTG, na podstawie którego lekarz stomatolog może ocenić ogólny stan uzębienia pacjenta oraz zaplanować dobrze usunięcie problematycznego zęba. Zabieg trwa zaledwie kilka minut i obecnie w naszej klinice niemal zawsze jest przeprowadzany w znieczuleniu miejscowym.

Są jednak przypadki, kiedy zęba trzeba usunąć w znieczuleniu ogólnym. Podczas ekstrakcji stomatolog za pomocą specjalnych narzędzi, obluzowuje ząb tkwiący w dziąśle, a następnie ostatecznie usuwa go z zębodołu. Następnie otwór, jeśli istnieje taka konieczność, jest zszywany.

Postępowanie po ekstrakcji zęba

Całkowita regeneracja tkanek miękkich po zabiegu ekstrakcji zęba trwa zwykle kilka dni. Pacjent powinien wówczas w sposób restrykcyjny przestrzegać zaleceń lekarza. Jeśli po ustąpieniu znieczulenia po zabiegu, odczuwa ból, może sięgnąć po powszechnie dostępne leki przeciwbólowe i zażyć je zgodnie ze wskazaniami producenta.

Picie alkoholu po wyrwaniu zęba jest niewskazane, ponieważ pobudza on przepływ krwi w dziąsłach, przez co może dojść do niekontrolowanego krwawienia, a rana gorzej będzie się zasklepiać. Alkohol po wyrwaniu zęba można pić dopiero po całkowitym zrośnięciu się dziąsła.[:en]