Regulamin promocji Black Friday w Supradent Nawet do -30%

Promocja dotyczy wyłącznie Pacjentów, którzy w dniach 25, 26 oraz 28 listopada 2022 odwiedzą naszą klinikę i zakupią usługę:

 • Profesjonalna higiena jamy ustnej
 • Wybielanie gabinetowe lampą Beyond Polus
 • Konsultacja ortodontyczna
 • Planowanie leczenia w systemie Invisalign lub Spark

Pacjent, który skorzysta z Promocji oraz spełni warunki Promocji, może zrealizować usługę/i do 15 stycznia 2023.

Regulamin oferty promocyjnej Black Friday

 1. ZAPISY OGÓLNE
 2. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z promocji „Black Friday” w Supradent Stomatologia Estetyczna i Ortodoncja Małgorzata Adamczyk, wiążące każdego Uczestnika Promocji.
 3. Organizatorem Promocji „Black Friday” jest Supradent Stomatologia Estetyczna i Ortodoncja Małgorzata Adamczyk ul. Biały Kamień 1/U1, 02-593 Warszawa, NIP 922-213-53-37 (dalej „Organizator”).
 4. Promocja przeprowadzona będzie od dnia 25 listopada 2022 do 28 listopada 2022 do godziny 23:59:00 w godzinach otwarcia kliniki. Po tym terminie Promocja nie obowiązuje.
 5. Miejscem Promocji „Black Friday” jest Supradent Stomatologia Estetyczna i Ortodoncja Małgorzata Adamczyk ul. Biały Kamień 1/U1, 02-593 Warszawa.
 6. ZWROTY

Użyte w niniejszym Regulaminie zwroty oznaczają:

Oferta promocyjna – przygotowana przez Organizatora oferta sprzedaży niektórych usług stomatologicznych, na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie. Akcja Promocyjna przeprowadzana jest pod hasłem „Black Friday”. Akcja promocyjna nie łączy się z innymi promocjami.

Usługi stomatologiczne – wybrane przez Organizatora dla celów Promocji usługi: profesjonalna higiena jamy ustnej, wybielanie gabinetowe lapą Beyond Polus, konsultacja ortodontyczna, planowanie leczenia system Invisalign lub Spark

 1. ZASADY PROMOCJI
 2. Uczestnik Promocji „Black Friday” ma prawo, a nie obowiązek skorzystania z Promocji.
 3. Promocji podlegają tylko wybrane usługi:
 • Profesjonalna higiena jamy ustnej
 • Wybielanie gabinetowe lampą Beyond Polus
 • Konsultacja ortodontyczna
 • Planowanie leczenia w systemie Invisalign lub Spark
 1. Promocja dotyczy wyłącznie Pacjentów, którzy w dniach 25, 26 oraz 28 listopada 2022 odwiedzą naszą klinikę i w recepcji kliniki zakupią usługę.
 2. ZAPISY KOŃCOWE
 1. Organizator ma prawo odwołać lub zakończyć Promocję bez podawania przyczyn, poprzez umieszczenie pisemnej informacji w Internecie na profilu Supradent Stomatologia Estetyczna i Ortodoncja Małgorzata Adamczyk na portalu Facebook, Instagram oraz na stronie www.
 2. Wszelkie ewentualne skargi, związane ze sposobem przebiegu Promocji, Uczestnik Promocji (Pacjent) zobowiązany jest, w terminie 3 dni od dnia nabycia towarów lub usiłowania ich nabycia, skierować na email: manager@supradent.pl celem rozpatrzenia zasadności skargi lub żądania.
 3. W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących stosowania niniejszej Promocji, w szczególności wątpliwości, co do faktu objęcia określonych usług niniejszą Promocją, decydujące znaczenie ma informacja Organizatora.
 4. Brak zgłoszenia chęci skorzystania z wykupionej przez Pacjenta Promocji do chwili trwania wskazanego okresu promocji tj. 15 stycznia 2023 skutkuje brakiem możliwości wykonania usługi.
 5. Organizator w czasie trwania Promocji zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiana zaczyna obowiązywać od dnia umieszczenia odpowiedniej, pisemnej informacji w Internecie na stronie www.supradent.pl
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kwestie sporne powstałe z przyczyn leżących po stronie osób trzecich.
 7. Organizator udostępni do wglądu Regulamin Akcji Promocyjnej na stronie internetowej www.supradent.pl
  1. Wszelkie sprawy sporne związane z Promocją będą rozstrzygane przez sąd rzeczowo właściwy dla miejsca siedziby Organizatora.
Wyszukaj
Najnowsze wpisy
Napisz do nas

  Imię i nazwisko

  Email

  Temat

  Treść wiadomości