dr Jarosław Wielogórski

Chirurg szczękowo-twarzowy, jest lekarzem medycyny.

Ukończył Stomatologię na I wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Warszawie w 1997 r. oraz I Wydział Lekarski Akademii Medycznej w 2005 roku. Od początku studiów związany był z II Kliniką Chirurgii Szczękowo-Twarzowej Chirurgii Jamy Ustnej i Implantologii, w której odbyłem staż i specjalizację, a w 2006 został specjalistą chirurgii Szczękowo-Twarzowej.

Od 1997 roku zajmuje się implantologią stomatologiczną uczestnicząc aktywnie w różnych kursach i szkoleniach w kraju i za granicą.
W chwilach wolnych biega, słucha muzyki, a jego pasją jest fotografia.Polecamy: