dr Konrad Michałowski

Absolwent Wydziału Lekarsko-Dentystycznego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, po studiach stale pogłębia swoją wiedzę na licznych specjalistycznych kursach i kongresach.
Doskonali się w leczeniu endodontycznym z zastosowaniem mikroskopu operacyjnego, praca w powiększeniu zapewnia znacznie większą precyzję, a tym samym perfekcję w przeprowadzanym leczeniu.

Równoległą jego pasją jest chirurgia stomatologiczna oraz implantologia. Jest członkiem International Team for Implantology (ITI) – ogólnoświatowej organizacji zrzeszającej lekarzy implantologów. Pod jej skrzydłami wciąż pogłębia swoją wiedzę. Posiada duże doświadczenie w wykonywaniu zabiegów stomatologicznych w warunkach znieczulenia ogólnego.

A graduate of Bialystok Medical University, Faculty of Medicine and Dentistry. His professional passion is microscopic endodontics. When carrying out endodontic treatment and working on complicated cases he works with a surgical microscope (magnification 4-25x), which increases precision and allows him to see things invisible to the naked eye. Dental surgery and implantology are some of his professional interests too.

Member of the International Team for Implantology (ITI), an international organization whose goal is to help clinicians further their training in implant dentistry and related treatments. Highly experienced in dental procedures requiring general anaesthetics.[/mp_span]