dr n. med. Emilia Klein-Dębek

Doktor nauk medycznych od 1999r, specjalista II st. z zakresu chorób błony śluzowej jamy ustnej i przyzębia od 1990r. Absolwentka Akademii Medycznej w Warszawie w 1983r. Współpracuje z innymi specjalistami z zakresu periodontologii oraz ortodoncji, chirurgii szczękowo-twarzowej i protetyki w zakresie diagnostyki radiologicznej oraz mikrobiologicznej przyzębia. Szczególnie interesuje się małoinwazyjnymi technikami augmentacji tkanek przyzębia, z wykorzystaniem matryc kolagenowych lub czynników wzrostu, w tym również uzyskiwanych z krwi własnej pacjenta. Uczestniczyła w wielu certyfikowanych kursach poświęconych tej tematyce i prowadzonych przez twórców tych metod. Prowadzi również szkolenia dla higienistek, przekazując im nie tylko wiedzę teoretyczną, ale kształtując ich postawę zawodową i przygotowując je do pracy w zespołach profilaktyczno-terapeutycznych we współpracy z lekarzami. Została w 2014 r. odznaczona przez Ministra Zdrowia medalem Honorowego Dawcy Krwi Zasłużonego dla Zdrowia Narodu. Lubi ciszę i przyrodę. Odpoczywa podczas długich wędrówek. Nawet kiedy jest wietrznie i pada, bo po powrocie czeka pasjonująca książka.