Ukończyła wydział Stomatologii Akademii Medycznej w Lublinie. Obroniła z wyróżnieniem pracę doktorską zatytułowaną “Możliwości leczenia zachowawczego zwichnięć nawykowych w stawach skroniowo-żuchwowych” Posiada dwie specjalizacje: z protetyki stomatologicznej oraz ze stomatologii ogólnej (wyróżnienie).
Dotychczas pełniła obowiązki dyrektora ds medycznych w klinice Stomatologicznej Dent-a-medical w Warszawie; dyrektora ds medycznych, a później dyrektora generalnego w Centrum Stomatologii Dentalux, gdzie obecnie jest konsultantem ds protetyki.

Autor i współautor wielu publikacji z zakresu dysfunkcji narządu żucia i protetyki. Od wielu lat bierze czynny udział w licznych kongresach, konferencjach i sympozjach krajowych i międzynarodowych.

Głównym obszarem działalności jest protetyka stomatologiczna zarówno tradycyjna jak i na implantach. Posiada bogate doświadczenie zawodowe w leczeniu zaburzeń czynnościowych narządu żucia, kładzie szczególny nacisk na leczenie interdyscyplinarne, oparte na nowoczesnej diagnostyce i najnowszej wiedzy medycznej potwierdzonej badaniami naukowymi.