ORTOGNATYKA

Pod pojęciem ortognatyka należy rozumieć dziedzinę korygującą, która dotyczy ortognatycznych operacji szczęki. Takie zabiegi wykonują wyspecjalizowani chirurdzy twarzoczaszki, aby poprawić u pacjentów mniejsze bądź większe nieprawidłowości szczęki. Dotyczyć mogą one m.in. przesunięcia zębów i żuchwy. Zabieg ortognatyczny może poprawić znacznie komfort życia pacjenta, ułatwić mówienie, a nawet oddychanie. Ortognatyka twarzy prowadzi do pewnych zmian w wyglądzie zewnętrznym pacjenta, ale głównym jej celem jest naprawa wady twarzy i szczęki, nie zaś jedynie względy estetyczne.

Kiedy zalecany jest zabieg ortognatyczny?

Zabieg z zakresu ortognatyki w klinice Supradent w Warszawie zalecany jest w przypadku występowania u pacjentów:

 • trudności w przełykaniu płynów i pokarmów,
 • trudności w przeżuwaniu i gryzieniu pokarmów,
 • zgryzu otwartego, charakteryzującego się przerwą między górnymi i dolnymi zębami, kiedy usta pozostają zamknięte,
 • przewlekłych dolegliwości bólowych szczęki i głowy,
 • nadmiernego ścierania zębów,
 • cofniętego podbródka lub odstającej żuchwy,
 • niemożności zamknięcia ust bez wytężania mięśni,
 • przewlekłego oddychania przez usta i związanego z tym zjawiska suchości w ustach,
 • bezdechu sennego, m.in. sygnalizowanego chrapaniem.

Chirurgia ortognatyczna w naszej klinice pozwala również na korekcję powstałych wad w obrębie szczęki i żuchwy po urazach mechanicznych i w wyniku wad wrodzonych. Wskazaniem do operacji chirurgicznej ortognatyki będzie sytuacja, gdy u pacjenta górna i dolna część szczęki urosły w innym tempie, albo wystąpił krzywy zgryz od przesuniętych zębów lub szczęki lub obu tych defektów równocześnie.

Kwalifikacja do zabiegu ortognatycznego

Ortognatyka twarzy podejmowana jest wyłącznie po kwalifikacji pacjenta dokonanej w naszej klinice. Ortodonta i chirurg twarzoczaszki wspólnie decydują, czy rzeczywiście niezbędne jest przeprowadzenia operacji ortognatycznej, czy też wystarczą zabiegi z zakresu ortodoncji, aby naprawić zgryz lub inne problemy natury stomatologicznej.

Warto podkreślić, że chirurgia ortognatyczna musi być realizowana ściśle we współpracy z leczeniem ortodontycznym. Wszystko to może potrwać nawet kilka lat, ale doprowadzi do jak najlepszych rezultatów u pacjenta. Operacja może spowodować przesunięcie się całości lub części szczęki i brody, o czym każdy z naszych pacjentów zostanie poinformowany i razem z lekarzem ustali, co też będzie dla niego najlepsze.

Przygotowanie i przebieg operacji ortognatycznej

Zabieg ortognatyczny zwykle musi być poprzedzony przesunięciem zębów do nowej pozycji z wykorzystaniem aparatu ortodontycznego u pacjenta. Następnie w trakcie operacji chirurg twarzoczaszki przesuwa szczękę pacjenta, w wyniku czego zęby trafiają na odpowiednie miejsce. Operacja ortognatyczna jest przeprowadzana w naszej klinice Supradent pod całkowitym znieczuleniem (narkozą), dlatego nie wywołuje dolegliwości bólowych. Cięcia niezbędne do jej wykonania są robione po wewnętrznej stronie jamy ustnej, dlatego blizny są niemal niewidoczne.

Ile kosztuje operacja z zakresu ortognatyki?

Chirurgia ortognatyczna dostosowuje skalę zabiegów chirurgicznych do indywidualnych wymogów pacjentów, dla uzyskania pożądanych rezultatów. Dlatego oszacowanie jednej, stałej ceny za taki zabieg jest niemożliwe. Będzie ona uzależniona od rodzaju i skali wykonywanego zabiegu, a o kosztach leczenia pacjent jest informowany podczas wizyty konsultacyjnej.

  Imię i nazwisko

  Email

  Temat

  Treść wiadomości